فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  ali.dadgostar
نام و نام خانوادگی
  مجید کریم آبادی
کد ملی
  0793510627
تلفن همراه
  09151132467
آدرس محل
  مجیدیه محمدیه دو نبش خدادادی ١ ساختمان سحر واحد تجاری
لیست محصولات BITA
 

مدل تعداد
بیتا فن دار ۲۲۰۰۰ 1

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.