فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  ali.dadgostar
نام و نام خانوادگی
  محمد عسگری
کد ملی
  0795125550
تلفن همراه
  09151094811
آدرس محل
  قاسم آباد شریعتی ۵۳/۱ ساختمان ۴ سمت راست
لیست محصولات BITA
 

مدل تعداد
بیتا فن دار ۲۲۰۰۰ ۸

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.