فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  ali.dadgostar
نام و نام خانوادگی
  محمود ابراهیمی
کد ملی
  0639474470
تلفن همراه
  ۰۹۱۵۱۰۷۷۷۰۲
آدرس محل
  قاسم آباد حجاب شرقی ۳ پ ۱
لیست محصولات BITA
 

مدل تعداد
بیتا فن دار 24000 20
بیتا فن دار ۲۲۰۰۰ 50 عدد

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.