فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  ali.dadgostar
نام و نام خانوادگی
  سعید جندقی
کد ملی
  0939362503
تلفن همراه
  09155022530
آدرس محل
  قاسم آباد شاهد ۲۶ پلاک ۴۲
لیست محصولات PERLA PRO
 

مدل تعداد
۲۸۰۰۰ پرلا پرو ۱
۳۲۰۰۰ پرلا پرو ۱

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.