فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  hamed.javadzadeh
نام و نام خانوادگی
  خانم صغری سالمی
کد ملی
  1061942157
تلفن همراه
  09395479815
آدرس محل
  شهرک عرب بلوک47
لیست محصولات BITA
 

مدل تعداد
24 3
22 2

لیست محصولات PERLA PRO
 

مدل تعداد
24i 1
24RSI 2
28RSI 1
32RSI 1

لیست محصولات PARMA
 

مدل تعداد
24RSI 1

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.