فرم ارسالی جدید ثبت درخواست فروش

نام فروشگاه
  آسا
نام و نام خانوادگی مشتری
  علی بختیاری
کد ملی مشتری
  0944761518
تلفن همراه مشتری
  09150050301
آدرس مشتری :
  آدرس کامل
خانواده ی بیتا Bita
Bita 22 فن دار
 

تعداد شناسه رهگیری
3 543222223333223

خانواده ی پارما Parma
Parma 22 بدون فن
 

تعداد شناسه رهگیری
4 222222233344

خانواده ی پرلا پرو Prela Pro
وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.